تیوب ارتودنسی | قیمت و خرید باکال تیوب ارتودنسی | بند و باکال تیوب ارتودنسی | خرید ابزار و تجهیزات ارتودنسی و دندانپزشکی | شرکت توسعه صنعت هلال

باکال
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

باکال تیوب آریا

تومان 20,000تومان 40,000,000
باکال تیوب
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

باکال تیوب اوپال (کست)

تومان 18,000تومان 36,000,000
باکال تیوب دندان
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

باکال تیوب دندان 7 امرالد

تومان 24,000
تیوب امرالد
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

تیوب امرالد

تومان 88,000تومان 17,600,000