براکت ارتودنسی | قیمت و خرید براکت ارتودنسی | شرکت توسعه صنعت هلال تولید کننده ابزار و تجهیزات ارتودنسی و دندانپزشکی در ایران | خرید براکت ارتودنسی

آزوريت
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

براكت آزوريت

تومان 240,000تومان 48,000,000
براکت آریا
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

براکت آریا

تومان 220,000تومان 44,000,000
براکت امرالد
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

براکت ارتودنسی (امرالد)

تومان 240,000
براکت اسمایل
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

براکت اسمایل

تومان 210,000
براکت اوپال
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

براکت اوپال/کست

تومان 195,000تومان 39,000,000
جید
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

براکت جید

تومان 140,000
براکت
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

براکت دندان 6

تومان 32,000تومان 36,000
براکت سرامیکی
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

براکت سرامیکی

تومان 750,000
سلف لیگیت
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

براکت سلف لیگیت

تومان 1,800,000